ΕΣΠΑ


Το στούντιο εβδομήντα πέντε (Γραφείο 75 Αρχιτέκτονες Α.Ε.) ιδρύθηκε από τον Στέφανο Πάντο - Κίκκο και διαθέτει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1975 μέχρι σήμερα.

Η φιλοσοφία του στούντιο εβδομήντα πέντε βασίζεται στην αναζήτηση του νέου καθώς και στην επιδίωξη της υψηλής ποιότητας σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό εγχείρημα αναλαμβάνουμε.

Μέσα από τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων μεταξύ των μελών του αρχιτεκτονικού γραφείου μας, ανταποκρινόμαστε σε κάθε αρχιτεκτονική πρόκληση με υπευθυνότητα, συνέπεια και δημιουργική διάθεση.