ΕΣΠΑ


To στούντιο εβδομήντα πέντε μέσα στη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του έχει εκπονήσει μελέτες για έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, έχει αναλάβει αναπλάσεις και αναδείξεις διατηρητέων για νέες χρήσεις, ενώ έχει λειτουργήσει συμβουλευτικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, το στούντιο εβδομήντα πέντε ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, προσφέροντας βιώσιμες αρχιτεκτονικές λύσεις υψηλής αισθητικής.

Συγκεκριμένα το στούντιο εβδομήντα πέντε παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Μελέτες και επιβλέψεις κτηριακών έργων: από μία μικρή μονοκατοικία μέχρι μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, οικιστικά σύνολα, δημόσια και ιδιωτικά κτήρια διαφόρων χρήσεων.
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες: μελέτες υπαίθριων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα), αναπλάσεις περιοχών, διαμορφώσεις τοπίου.
Μελέτες Αποκαταστάσεων κτηρίων και μνημείων.
Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης, Διεύθυνσης, Υποστήριξης, και Ανάπτυξης Έργων.
Μελέτες Αστικού σχεδιασμού: από την κλίμακα της χωροταξικής μελέτης μέχρι την κλίματα του κτηρίου, σχεδιασμός οικιστικής ανάπτυξης περιοχών.
Μελέτες Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων-Διακόσμηση: Ξενοδοχεία, καταστήματα, κατοικίες, μουσεία, χώροι εκδηλώσεων, εκθεσιακοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι.

Το στούντιο εβδομήντα πέντε διαθέτει ένα ποιοτικό και ποσοτικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει δίκτυο υπολογιστών, εκτυπωτών, plotter, φωτοαντιγραφικό-σαρωτή και συναφή εξοπλισμό καθώς και την επαρκή υποστήριξη αυτού του εξοπλισμού.

Γενικότερα έχει μία πλήρη επιστημονική και τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία και ποικίλη εμπειρία για την αντιμετώπιση κάθε έργου ανεξαρτήτως των απαιτήσεων του.

Η εταιρεία στούντιο εβδομήντα πέντε (Γραφείο 75 Αρχιτέκτονες Α.Ε.) είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό μητρώου ΓΕΜ: 603.
Έχει πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία 06 Αρχιτεκτονικών Μελετών.
Έχει πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία 07 Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών.
Έχει πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 01 Χωροταξικών και Ρυθμιστικών Μελετών.
Έχει πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 03 Οικονομικών Μελετών.