Ανάδειξη Πάρκου Καισαριανής

Φύτευση και χώροι στάσης
Διαμόρφωση θεάτρου
Αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου
Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Φύτευση και χώροι στάσης
 • Διαμόρφωση θεάτρου
 • Αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου
 • Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Φύτευση και χώροι στάσης

 • Διαμόρφωση θεάτρου

 • Αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου "Χάραμα"

 • Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων

 • Φύτευση και χώροι στάσης
 • Διαμόρφωση θεάτρου
 • Αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου
 • Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων