Ανάπλαση Πλατείας Αγ.Σπυρίδωνα, Γαλάτσι 2008

3D ΟΨΗ01
3D ΟΨΗ2
3D ΚΑΤΟΨΗ
  • 3D ΟΨΗ01
  • 3D ΟΨΗ2
  • 3D ΚΑΤΟΨΗ
  • 3D ΟΨΗ01

  • 3D ΟΨΗ2

  • 3D ΚΑΤΟΨΗ

  • 3D ΟΨΗ01
  • 3D ΟΨΗ2
  • 3D ΚΑΤΟΨΗ