Ανάπλαση Πλατείας Καλογήρων, Γαλάτσι 2008

3D ΟΨΗ01
3D ΟΨΗ02
3D KAT
  • 3D ΟΨΗ01
  • 3D ΟΨΗ02
  • 3D KAT
  • 3D ΟΨΗ01

  • 3D ΟΨΗ02

  • 3D KAT

  • 3D ΟΨΗ01
  • 3D ΟΨΗ02
  • 3D KAT