Ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, “Rethink Athens”.Αθήνα 2013.
*σε συνεργασία με την OKRA Landscape Architects B.V.

RETHINK ATHENS 2
RETHINK ATHENS 3
RETHINK ATHENS 1
  • RETHINK ATHENS 2
  • RETHINK ATHENS 3
  • RETHINK ATHENS 1
  • RETHINK ATHENS 2

  • RETHINK ATHENS 3

  • RETHINK ATHENS 1

  • RETHINK ATHENS 2
  • RETHINK ATHENS 3
  • RETHINK ATHENS 1