Αναστήλωση διατηρητέου κτηρίου, Οδός Πανός 22, Πλάκα

Panos 1
Slide 12
  • Panos 1
  • Slide 12
  • Panos 1

  • Slide 12

  • Panos 1
  • Slide 12