Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας

Αρχιτεκτονική Μελέτη με Εργοδότη Ανάδοχο  Κατασκευής: Μηχανική ΑΕ: ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.
Αρχιτεκτονική Μελέτη με Εργοδότη το Εθνικό Θέατρο: ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. – Σύμβουλος Νίκος Πετρόπουλος.

Ethniko Theatro
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (5)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (4)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (6)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (7)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (8)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (9)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (10)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (12)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (13)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (14)
 • Ethniko Theatro
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (5)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (4)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (6)
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (7)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (8)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (9)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (10)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (12)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (13)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (14)
 • Ethniko Theatro

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (5)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (4)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (6)

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (7)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (8)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (9)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (10)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (12)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (13)

 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (14)

 • Ethniko Theatro
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (5)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (4)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (6)
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (7)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (8)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (9)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (10)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (12)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (13)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (14)