Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου/πλατείας Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρή. Αθήνα 2012

DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (2)
DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (3)
DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (1)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (2)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (3)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (1)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (2)

  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (3)

  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (1)

  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (2)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (3)
  • DIAMORFVSH YP.XVROY MOUSEIO GOULANDRI (1)