Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, Αρχοντικό Χαλίμ Μπέη, Λέσβος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (4)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (1)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (2)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (3)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (4)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (1)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (2)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (3)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (4)

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (1)

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (2)

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (3)

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (4)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (1)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (2)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ (3)