Εμπορικό Πάρκο ``Top Parks``, Αθήνα 2022

Render άποψη από Πειραιώς
Render γενική άποψη από Πειραιώς
Render είσοδος από οδό Θεσσαλονίκης
Render ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού Κυβέλης
Είσοδος από οδό Πειραιώς
Στέγαστρο εισόδου από οδό Θεσσαλονίκης
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού της Κυβέλης
Χρήσης πανέλων Etalbond με διάτρηση
 • Render άποψη από Πειραιώς
 • Render γενική άποψη από Πειραιώς
 • Render είσοδος από οδό Θεσσαλονίκης
 • Render ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού Κυβέλης
 • Είσοδος από οδό Πειραιώς
 • Στέγαστρο εισόδου από οδό Θεσσαλονίκης
 • Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού της Κυβέλης
 • Χρήσης πανέλων Etalbond με διάτρηση
 • Render άποψη από Πειραιώς

 • Render γενική άποψη από Πειραιώς

 • Render είσοδος από οδό Θεσσαλονίκης

 • Render ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού Κυβέλης

 • Είσοδος από οδό Πειραιώς

 • Στέγαστρο εισόδου από οδό Θεσσαλονίκης

 • Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού της Κυβέλης

 • Χρήσης πανέλων Etalbond με διάτρηση

 • Render άποψη από Πειραιώς
 • Render γενική άποψη από Πειραιώς
 • Render είσοδος από οδό Θεσσαλονίκης
 • Render ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού Κυβέλης
 • Είσοδος από οδό Πειραιώς
 • Στέγαστρο εισόδου από οδό Θεσσαλονίκης
 • Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ιερού της Κυβέλης
 • Χρήσης πανέλων Etalbond με διάτρηση