Κτήριο γραφείων ΔΕΗ Α.Ε., Παγκράτι. (Ανακαίνιση και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης)

DEI Pagkrati 3
DEI Pagkrati 4
DEI Pagkrati 5
DEI Pagkrati 6
DEI Pagkrati 7
DEI Pagkrati 1
DEI Pagkrati 2
 • DEI Pagkrati 3
 • DEI Pagkrati 4
 • DEI Pagkrati 5
 • DEI Pagkrati 6
 • DEI Pagkrati 7
 • DEI Pagkrati 1
 • DEI Pagkrati 2
 • DEI Pagkrati 3

 • DEI Pagkrati 4

 • DEI Pagkrati 5

 • DEI Pagkrati 6

 • DEI Pagkrati 7

 • DEI Pagkrati 1

 • DEI Pagkrati 2

 • DEI Pagkrati 3
 • DEI Pagkrati 4
 • DEI Pagkrati 5
 • DEI Pagkrati 6
 • DEI Pagkrati 7
 • DEI Pagkrati 1
 • DEI Pagkrati 2