Συγκρότημα κτηρίων κατοικιών ,γραφείων και καταστημάτων, Οδησσός , Ουκρανία

DSC04167
DSC04168
Kyma Render1
Kyma Render2
Kyma Render4
Skitso Odessa
Twister 5
TYPE4 5 2
TYPE6 2
TYPE6 3
TYPOS 3a 2
TYPOS 3a 3
TYPOS 3b 1
1Odessa
2Odessa
4Odessa
6Odessa
11Odessa
22Odessa
DSC04070
DSC04148
DSC04156
MAKETTA DELFINI / UKRAINE / MIHANIKI
 • DSC04167
 • DSC04168
 • Kyma Render1
 • Kyma Render2
 • Kyma Render4
 • Skitso Odessa
 • Twister 5
 • TYPE4 5 2
 • TYPE6 2
 • TYPE6 3
 • TYPOS 3a 2
 • TYPOS 3a 3
 • TYPOS 3b 1
 • 1Odessa
 • 2Odessa
 • 4Odessa
 • 6Odessa
 • 11Odessa
 • 22Odessa
 • DSC04070
 • DSC04148
 • DSC04156
 • MAKETTA DELFINI / UKRAINE / MIHANIKI
 • DSC04167

 • DSC04168

 • Kyma Render1

 • Kyma Render2

 • Kyma Render4

 • Skitso Odessa

 • Twister 5

 • TYPE4 5 2

 • TYPE6 2

 • TYPE6 3

 • TYPOS 3a 2

 • TYPOS 3a 3

 • TYPOS 3b 1

 • 1Odessa

 • 2Odessa

 • 4Odessa

 • 6Odessa

 • 11Odessa

 • 22Odessa

 • DSC04070

 • DSC04148

 • DSC04156

 • MAKETTA DELFINI / UKRAINE / MIHANIKI

 • DSC04167
 • DSC04168
 • Kyma Render1
 • Kyma Render2
 • Kyma Render4
 • Skitso Odessa
 • Twister 5
 • TYPE4 5 2
 • TYPE6 2
 • TYPE6 3
 • TYPOS 3a 2
 • TYPOS 3a 3
 • TYPOS 3b 1
 • 1Odessa
 • 2Odessa
 • 4Odessa
 • 6Odessa
 • 11Odessa
 • 22Odessa
 • DSC04070
 • DSC04148
 • DSC04156
 • MAKETTA DELFINI / UKRAINE / MIHANIKI