Τουριστική αξιοποίηση της νησίδας Αλατάς, Παγασητικός Κόλπος

Alatas 1
Alatas 2
  • Alatas 1
  • Alatas 2
  • Alatas 1

  • Alatas 2

  • Alatas 1
  • Alatas 2